Σημείωση: Όλες οι καταδύσεις περιλαμβάνουν τη μίσθωση βασικού εξοπλισμού καταδύσεων, τη μεταφορά από το καταδυτικό κέντρο, την ασφάλιση DAN, πιστοποιημένους εκπαιδευτές PADI, εμφιαλωμένο νερό και υποβρύχιες φωτογραφίες (όπου είναι δυνατόν). Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ και νόμιμους φόρους.

Οποιαδήποτε κράτηση μπορεί να ακυρωθεί λόγω καιρικών συνθηκών.